Muligheter for alle

BARNA

SOM VOKSER OPP
I FATTIGDOM

Visste du at over

80000

barn i Norge vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt?

Mange av dem har ikke råd til å delta på fritidsaktiviteter.

Og mange opplever at familien ikke har råd til å reise på sommerferie.

Den viktigste årsaken til barnefattigdom er at foreldrene ikke er i jobb.

Høyres mål er at alle skal kunne skape seg en god fremtid, uansett bakgrunn eller foreldrenes lommebok. Vi må hindre at fattigdom går i arv.

Her kan du lese noen av det vi har gjort siden 2013 for å skape muligheter for alle:

1

Billigere barnehage og SFO for de som trenger det mest

Med Høyre i regjering har barnehagen blitt billigere for de som trenger det mest.

– Barnehagen er en viktig arena for lek og for utviklingen av språk og sosiale ferdigheter. Det gir barna et bedre utgangspunkt når de skal begynne på skolen. Gjennom gratis kjernetid gir vi flere barn tilgang på gode opplevelser og læring gjennom lek i barnehagen.

Mathilde Tybring-Gjedde

- 41 900 barn har fått billigere barnehage.

- 26 000 barn har fått gratis kjernetid. Det betyr at husholdninger med lave inntekter har rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen per uke.

- 10,6 millioner til heltidsplass i barnehage for to- og treåringer i asylmottak. 

- Gratis SFO for elever med særskilte behov for 5.-7. trinn

2

Flere barn kan delta på fritidsaktiviteter

Barn skal ikke måtte velge vekk fritidsaktiviteter fordi familien ikke har råd.

– For at barn og unge skal oppleve mestring, få venner og bli inkludert i samfunnet, er det viktig å kunne delta på fritidsaktiviteter. Alle barn har rett til en god oppvekst.

Vetle Wang Soleim

- 310 millioner i 2020 for at flere familier kan få en fin og minnerik ferie, tross for en trang økonomi

- 2019 var fritidskortet et pilotprosjekt i Arendal og Vadsø, og nå tilbyr 80 kommuner lignende ordning på eget initiativ. Dette ønsker vi skal bli nasjonalt! 

3

Økt barnetrygd og høyere engangsstønad gir færre fattige barnefamilier

Økningen vil gi en familie med to barn 2000 kroner mer i året, og vil innebære en økning på 3600 kroner for hvert barn opp til de har fylt 6 år.

– Økt barnetrygd og høyere engangsstønad gir bedre mulighet til barn som vokser opp i familier med lav inntekt.

Kristin Ørmen Johnsen

- I 2019 ble barnetrygden økt for første gang på 20 år! 

5

Foreldre med syke barn skal få hjelpen de trenger

Målet med den forbedrede ordningen er at livet skal bli lettere og mer forutsigbart for familier i en vanskelig livssituasjon.

– Vi trenger et samfunn som tar vare på familier som rammes av alvorlig sykdom.

Margret Hagerup

4

Tidlig innsats er nøkkelen for å hindre at fattigdom går i arv

Alle barn fortjener en god start.

– Det er viktig at de dyktige ansatte i skoler, barnehager og andre tjenester får drahjelp til å gjøre den viktige jobben de skal gjøre. Det er ikke barna som skal være klare for å begynne på skolen. Det er skolen som skal være klar til å ta imot barna.

Kent Gudmundsen

6

Bedre behandling og kortere ventetider i helsevesenet

Høyre har innført 28 pakkeforløp for kreft siden 2015. Tilbakemeldingen fra pasienter er at disse pakkeforløpene har hatt stor betydning for deres trygghet.

– Pakkeforløpene viser at Høyres løsninger virker. De gir pasientene en slags reiserute gjennom helsesystemet. Du vet hva du skal gjennom, når og hvor. Og du får med deg en pasientkoordinator som reiseleder.

Sveinung Stensland

7

Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff

Høyre har stått i spissen for en rusreform, hvor vi overfører bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten.

– Å redde liv og redusere skade må være målet for vår ruspolitikk. Samtidig skal vi sikre at verdighet legges til grunn fort behandlingen. Rusavhengige skal møtes med helsehjelp – ikke med straff.

Torill Eidsheim

8

En god og trygg bolig

Økt bostøtte for barnefamilier er tiltak som virker direkte mot barnefattigdom.

– Alle trenger en god og stabil bosituasjon for å yte sitt beste i arbeidslivet. Det gir trygge rammer for barnas oppvekst og skolegang – og bidrar til å hindre at fattigdom går i arv.

Mari Holm Lønseth

9

Økt innsats mot vold og overgrep

Samfunnets viktigste oppgave er å beskytte sine borgere. At mennesker blir utsatt for vold og overgrep er et kritisk samfunnsproblem, men vold og overgrep får først og fremst følger for den som rammes.

– Barn er sårbare, og ofte avdekkes vold og overgrep mot barn altfor sent. Vårt mål er at ingen barn skal utsettes for vold eller overgrep.

Ingunn Foss

Denne siden er produsert av partiet Høyre.

Lukk meny